يکشنبه ٣١ تير ١٣٩٧

وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
نظرسنجی
نظرتان در خصوص اين وب سايت چيست؟

عالي
متوسط
ضعيف
خيلي بد


آزمایشگاه


معرفی پرسنل آزمایشگاه :

مئسول واحد : آیت اله مرادی 
سابقه خدمت:18 سال


 


تعداد پرسنل شاغل در آزمایشگاه: 10 نفر
میانگین عملکرد ماهیانه : مراجعين سرپايي : 3500 نفر و تعداد خدمت آزمايشگاهي : 17000 آزمایش

=================================================================================

1-بخش بیوشیمی :


آزمایشهای زیر دربخش بیوشیمی توسط دستگاه اتوانالیزرBT3000 انجام می گردد:

FBS - BS - 2hpp - GCT - GTT - Urea - Crat - Chol - HDL - LDL - T.G - ALP - SGOT

GPT - Bili(T) - Bili(D) - Ca - Phos - Iron - TIBC - Ferritin - Hb A1c - T.P - Alb

 

 

2-هماتولوژی:


 

 


آزمایشهای زیردربخش هماتولوژی انجام می گردد:

 

CBC - ESR - Hb A2 - ABO Rh


 

3-سرولوژی وهورمون شناسی:


آزمایشهای زیر دربخش سرولوژی و هورمون انجام می گردد:

ASO - CRP - RF - Wright - Combs Wright - 2Me - RPR - D Combs

ID Combs - BHCG - TSH - T3 - T4 - H.Pylori Ig G & A - Ferritine

 

4-میکروبیولوژی و آنالیز ادرار :


آزمایشهای زیر دربخش میکروبیولوژی و آنالیز ادرارانجام می گردد:

 

التور - U/A - U.C - B.K - S.C

 

 

5-انگل شناسی:


 

 آزمایشهای زیر دربخش انگل شناسی انجام می گردد:

 

S/E - بورلیا - مالاریا - لشمانیا

==================================================================


آزمایشهای زیر درآزمایشگاه مرکزی پذیرش وانجام می گردد :

 

 

بیوشیمی:

FBS - BS - 2hpp - GCT - GTT - Urea - Crat - Chol - HDL - LDL - T.G - ALP - SGOT

SGPT - Bili(T) - Bili(D) - Ca - Phos - Iron - TIBC - Ferritin - Hb A1c - T.P - Albسرولوژی وهورمون شناسی:

ASO - CRP - RF - Wright - Combs Wright - 2Me - RPR - D Combs

ID Combs - BHCG - TSH - T3 - T4 - H.Pylori Ig G & A - Ferritine


هماتولوژی:

CBC - ESR - Hb A2 - ABO Rh

میکروبیولوژی و آنالیز ادرار :

التور - U/A - U.C - B.K - S.C

 

کروماتوگرافی:

عدم اعتیاد(مرفین وآمفتامین)

آزمایش های ازدواج

 


آزمایشهای زیر درآزمایشگاه های مراکزبهداشتی درمانی پذیرش وانجام می گردد :

 

بیوشیمی:

FBS - Urea - Crat - Chol - HDL - LDL - TG

سرولوژی:

ASO - CRP - RF - Wright - 2Me

هماتولوژی:

CBC - ESR - ABO Rh

آنالیزادرار :

U/A

انگل شناسی:

S/E - S.C