منو اصلی
منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3362
 بازدید امروز : 70
 کل بازدید : 1300712
 بازدیدکنندگان آنلاين : 7
 زمان بازدید : 0.8040
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
بهداشت آب

 

 

جدول شماره (4) - حداکثر مقدار مجاز مواد شیمیایی موجود در آب آشامیدنی

ردیف

نوع ترکیب

حداکثر مجاز بر حسب میلی گرم در لیتر

1

کل مواد جامد محلول (TDS) (1)           

(2) (1500)

2

سختی کل بر حسب                caco 3

(3) (500)

3

کلرور بر حسب                             CL

400

4

سولفات بر حسب                        so4

400

5

هیدروژن سولفوره                       H2S

5%

6

آهن بر حسب                              Fe

3/0

7

منگنز بر حسب                            Mn

5/0

8

آلومینیوم بر حسب                       AL

2/0

9

روی بر حسب                               zn

3

10

مس بر حسب                              cu

1

11

نیترات بر حسب                          NO3

(4) (50)

12

نیتریت برحسب                            NO2

(4) (3)

13

کلسیم برحسب                           ca

250

14

منیزیم بر حسب                          Mg

50

15

آمونیاک بر حسب                        NH3

5/1

16

سدیم بر حسب                           Na

200

 

 

 

یادآوری: نظر به اینکه بین یون منیزیم و سولفات از نظر تغییر طعم و امکان اختلال در جهاز هاضمه وجود دارد از این رو در شرایطی که مقدار منیزیم از 30 میلی گرم در لیتر تجاوز کند مقدار سولفات نباید بیش از 250 گرم در لیتر باشد.

1- Total Dissolved solids

2- در شرایط ویژه فقدان منبع آب با کیفیت برتر در منطقه تا 2000 میلی گرم در لیتر مجاز می باشد.

3- سازمان بهداشت جهانی از دیدگاه بهداشتی حدی برای سختی آب توصیه نكرده است و حد مورد اشاره در این جدول از نظر فنی، مهندسی و اقتصادی می باشد. در مورد نیترات و نیتریت، مجموع نسبت غلظت هر کدام به مقادیر توصیه شده نباید از یک تجاوز کند. و نباید به تنهائی مورد قضاوت قرار گیرند.

4- (غلظت نیتریت اندازه گیری شده + غلظت نیترات اندازه گیری شده) تقسيم بر(غلظت نیتریت استاندارد + غلظت نیترات استاندارد) بايستي كوچكتر يا مساوي يك باشد.

جدول شماره (5)- حداقل مقدار کلر مجاز آزاد باقیمانده متناسب با PH در آب آشامیدنی

مقدار PH

بزرگتر از 8 تا 9

8- 5/6

مقدار مجاز کلر آزاد باقیمانده پس از نیم ساعت تماس متناسب با PH بر حسب میلی گرم در لیتر

4/0

2/0

 

مقدار توصیه شده کلر آزاد باقیمانده پس از نیم ساعت زمان تماس در شرایط عادی 5/0 تا 8/0 در انتهای شبکه بر حسب میلی گرم در لیتر با توجه به PH و در شرایط اضطراری همه گیری بیماریهای روده ای و بلایای طبیعی یک میلیگرم در لیتر می باشد.

 

 جدول شماره (6)- میزان کلر باقیمانده توصیه شده در آب آشامیدنی در سیستم های مختلف آبرسانی و محل برداشت

سیستم آبرسانی و محل برداشت

مقدار کلر باقیمانده آزاد برحسب میلی گرم در لیتر

شیر انشعاب شبکه های خصوصی (1)

5/0

شیر انشعاب عمومی (2)

1

تانکرهای سیار توزیع آب آشامیدنی در محل بارگیری

2

تانکرهای سیار آب آشامیدنی در محل توزیع

1

 

1-    شیر انشعاب شبکه خصوصی: شیر برداشت از شبکه عمومی آب آَشامیدنی در منازل یا اماکن.

2-    شیر انشعاب عمومی: شیر برداشت نصب شده در معابر که برداشت عموم از آن عمدتاً با ظروف انجام می گیرد.

 

 تعداد موارد سنجش روزانه کلر آزاد باقیمانده در شبکه های لوله کشی آب آشامیدنی بر حسب جمعیت

جمعیت

تعداد موارد سنجس کلر باقیمانده آزاد

تا 10000

1 تا 2

10000 تا 50000

3 تا 5

50000 تا 100000

6 تا 10

100000 تا 500000

11 تا 15

بیش از 500000

به ازاء هر 100000 نفر یک نمونه + 15 نمونه اضافي

 

·         یادآوری: پایش روزمره کیفیت آب آشامیدنی در نقطه مصرف مستلزم اندازه گیری مقدار کلر آزاد باقیمانده ، PH، کدورت و دما می باشد. در شبکه هائیکه از منابع و مخازن متعدد تامین آب می شوند در تعیین نمونه های کلرسنجی، جمعیت تحت پوشش محدوده هر کدام، ملاک محاسبه است.

                                               جدول شماره (7)- حداقل و حداکثر غلظت فلوراید در آب آشامیدنی

میزان سالیانه حداکثر دما هوای روزانه (درجه سلسیوس)

حداقل مقدار مجاز فلور mg/lit

حد متوسط مقدار فلوئور

 mg/lit

حداکثر مقدار مجاز فلوئور mg/lit

12- 10

1/1

2/1

4/2

6/14- 12

1

1/1

2/2

7/17- 6/14

9/0

1

2

5/21- 7/17

8/0

9/0

8/1

3/26- 5/21

7/0

8/0

6/1

5/32- 3/26

6/0

7/0

4/1

 

·        یادآوری: میانگین دما بر اساس میانگین حداکثرهای دمای منطقه در 5 سال متوالی می باشد.

 

جدول شماره (8) – عوامل متشکله رادیواکتیو در آب آشامیدنی

معیار غربالگری مواد رادیواکتیو در آب آشامیدنی بر حسب بکرل در لیتر

اشعه آلفا

1/0

ذرات بتا

1

 

يادآوری: به منظور هماهنگ نمودن نظام ثبت و گزارش نتایج آزمونهای کیفی آب در سطح جداول شماره های 10و 11و 12 (فرم نتايج شيميايي) تهیه و تنظیم شده است که استفاده از آنها در جهت پردازش داده ها، تجزیه و تحلیل نتایج، تهیه آمار کنترل کیفی و آماده بهره گیری از این اطلاعات در برنامه ریزیهای کشوری ، سودمند می باشد.      تهیه و تنظیم: عباس مرادی بهگو (کارشناس بهداشت محیط)