نظرسنجی
نظرتان در خصوص اين وب سايت چيست؟

عالي
متوسط
ضعيف
خيلي بد

اوقات شرعی

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

   

محمد اصغری صارم

کارشناس مبارزه

مئسول واحد

مریم حیدری مقدم

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس جلب مشارکتهای مردمی

مجید شجاعی انور

کارشناس نرم افزار کامپیوتر

مسئول واحدرایانه  وکارشناس گسترش